۲۶ اکتبر ۲۰۰۹
اطلاعیه مطبوعاتی از طرف نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی

 

دولت ترکیه با تاخیر در تمکین به حُکم دادگاه حقوق بشر اروپا پناهندگان ایرانی را از بازداشت آزاد کرد.

دو پناهنده ایرانی که برخلاف حُکم دادگاه حقوق بشر اروپا همچنان توسط دولت ترکیه در بازداشت نگاه داشته شده بودند روز جمعه آزاد شدند. این دادگاه در حُکمی که 22 سپتامبر 2009 صادر نموده بود بازداشت آقایان عبدالخانی و کریم نیا را خودسرانه و غیرقانونی اعلام کرده بود. این دو تن از ماه ژوئن 2008 بیش از شانزده ماه در بازداشت نگاه داشته بودند.

متعاقب حکم دادگاه، هفت پناهنده و پناهجوی دیگر که یک مادر و سه فرزند وی را نیز شامل می شوند و در وضعیتهای مشابه  به مدت دست کم هجده ماه در بازداشت بسر برده بودند نیز آزاد شدند.

دلجو آبادی مسئول نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی که نمایندگی آقایان عبدالخانی و کریم نیا را در دادگاه  به عهده داشته است در این رابطه می گوید: "ما از آزادی این تعداد مرد،زن و کودک که به طور غیرقانونی و به مدت بسیار طولانی در شرایطی اسفناک در بازداشت نگه داشته شده بودند خوشنود هستیم." او اضافه می کند: "ولی متاسفانه دهها پناهنده و پناهجوی دیگر همچنان در بازداشت هستند چون مقامات ترکیه از اجرای اصولی که در این حُکم بر آن تاکید شده سرپیچی می ورزند. حُکم 22 سپتامبر دادگاه اروپا به روشنی تصدیق کرد که بازداشت هایی که بدون تمهیدات قانونی روشن، محدودیتِ زمانی و امکان دادخواهی قضاییِ سریع انجام می گیرند خودسرانه و غیرقانونی هستند. ما همچنان پیگیر آزادی بقیه افراد بازداشتی خواهیم بود."

از سال 2007 سیلی از شکایات علیه دولت ترکیه در رابطه با اقدامات خودسرانه و غیرقانونی این دولت در زمینه استرداد و بازداشت پناهندگان و پناهجویان به دادگاه حقوق بشر اروپا رفته است. ده تن از شاکیان که تا کنون از سیزده تا سی ماه در بازداشت بوده اند همچنان بی صبرانه برای آزادی خود روزشماری می کنند.

برای مطالعه اطلاعیه مطبوعاتی قبلی نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی در این رابطه یه اینجا مراجعه کنید:

http://www.irainc.org/pub/fPR0909.html.

نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی سازمانی است غیرانتفاعی-غیردولتی مستقر در آمریکا که برای یاری رسانی به پناهجویان و پناهندگان ایرانی در سطح بین الملل فعالیت می کند.

====================

Iranian Refugees' Alliance, Inc.
Cooper Station
P.O.Box 316
New York, NY 10276-0316 USA

tel: 212-260-7460
fax: 267-295-7391
email: irainc@irainc.org
URL: www.irainc.org

 

ونده کرد.

دلجو آبادی مسئول نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی که شاکیان را در دادگاه نمایندگی کرده است در این رابطه می گوید: "این حکم یک پیروزی مهم برای حقوق پناهندگان در ترکیه است". او اضافه می کند: "با توجه به اقدامات سیستماتیک و غیرقانونی دولت ترکیه بویژه در سالهای اخیر در استرداد و بازداشت پناهجویان و پناهندگان و سیلی از شکایت های مشابه که هم اکنون تحت بررسی دادگاه هستند، اهمیت این حکم بیشتر مشخص می شود. رای دادگاه تاکید مهمی است بر این خواسته درازمدت که ترکیه بایستی قوانین و اقدامات خود را در رابطه با مسئله پناهندگی، استرداد و بازداشت پناهجویان و پناهندگان با استانداردهای بین المللی همطراز کند."

طبق آمار ارائه شده از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، کشور ترکیه پس از انگلستان همچنان دومین مقصد مهم برای پناهجویان ایرانی است. در طی دهه گذشته پناهجویان ایرانی در ترکیه سالیانه بطور میانگین در ۲۶۵۰ مورد درخواست پناهندگی کرده اند. تقریبا ۱۴۰۰۰ نفر از ملیت های مختلف در سال ۲۰۰۸ از ترکیه درخواست پناهندگی کرده اند که نصف این تعداد را پناهجویان عراقی تشکیل می دهند.

اطلاعیه مطبوعاتی وحکم دادگاه را میتوانید در سایت الکترونیکی آن بخوانید: (http://www.echr.coe.int).

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پرونده لطفا با نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی تماس حاصل فرمائید.